Københavns Fælles elevråd (KFE) er skolerne og elevrådenes samlede talerør til byen politikere.
KFE arbejder for at styrke elevinddragelse, sikre elevrådenes medindflydelse på skoleudviklingen og kvalificerer de politiske beslutninger i Københavns Kommune.

KFE mødes minimum én gang om måneden, hvor de drøfter politiske beslutningsoplæg, ideer og sager fra skolernes elevråd samt udvikler egne indsatser, der kan hjælpe skoler og elevråd i Københavns Kommune. KFE arrangerer også årlige temadage for kommunens elevråd. Temadagene har til formål at ide- og erfaringsudveksle på tværs af elevråd og støtte arbejdet med elevdemokratiet på skolerne.  

KFE har faste møder med Børne- og Ungdomsborgmesteren og deltager i dialogmøder, hvor de bidrager med et elevperspektiv. Derudover er KFE høringspart, når politikere og forvaltning arbejder på nye beslutnings- og implementeringstiltag på skoleområdet.

KFE’s medlemmer

KFE har en bestyrelse på 25 medlemmer, der alle er elevrådsrepræsentanter fra de københavnske folkeskoler. Bestyrelsen vælges på KFE’s årlige generalforsamling i september/oktober.

Hvis du har lyst til at blive medlem af bestyrelsen, har du mulighed for at fortælle os, at du er interesseret ved at skrive til vores mailkontakt.

Tidligere og nuværende forpersoner:

  • 2015-2017: Cornelius Kavi Von Kiær.
  • 2017-2018: Carl Jonatan Johansen Lowies
  • 2018-2019: Human Bostani
  • 2019- 2020: Klara-Sofie
  • 2020- 2021: Storm Nygaard

Vedtægter for Københavns Fælleselevråd

Hvis du vil få en bredere forståelse for hvad vi laver, kan du se alle KFE’s materialer, der bl.a. er blevet brugt til temadage.