Arkiv 2018

KFE’s vedtægter

Vil du lære lidt om hvad vi laver, så læs vores vedtægter:

Vedtægter for Københavns Fælleselevråd (KFE)
Vedtaget på Københavns Fælleseleråds generalforsamling d. 04/10-2018 i Københavns Rådhus festsal.
Kapitel 1: Navn
§ 1: Foreningens navn er Københavns Fælleselevråd (forkortet: KFE)

§ 2: Foreningen har hjemsted høs Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kapitel 2: Formål
§ 3: Foreningens formål er at arbejde for de københavnske grundskoleelevers uddannelsespolitiske interesser, at aktivere eleverne i Københavns kommune samt, at fremme og styrke elevdemokratiet i Københavns kommune.
Stk. 2: Foreningen skal være en kilde til inspiration for elevrådene på grundskolerne i Københavns Kommune, og elevrådene skal altid kunne søge hjælp til elevrådsarbejdet hos foreningen. § 4: Foreningen arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser, og arbejdet foregår på et demokratisk og tværpolitisk grundlag.

Vedtægter