Her er alle KFE’s guide til elevrådene:

Dårlig Kontaktlærer

Redskaber

Rettigheder

Rygepolitik

Hvordan Skaber Man Opmærksomhed Om Sit Elevråd?

Rollerne i elevrådet

Hvordan Får Man Noget Gennem I Skolebestyrelsen?

Mobilpolitik

Hvad er KFE?