Nyheder fra Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF

BUF har i november måned haft en kampagne for at få forældre til at indskriv deres børn i en folkeskole i Københavns Kommune.

Mød Laura, Alma, Human, Ladna, Sophus, Isra, Lilli og Laura og hør, hvad de har at sige om den københavnske folkeskole. De kender den ret godt. De har nemlig gået der længe, og de er folkeskolen – Kbh! De københavnske folkeskoler er klar til at tage godt imod nye 0. klasser til sommer.

KFE var også med i skoleindskrivnings kampagnen i november 2018: “Vi Ses I Folkeskolen – KBH!”

Beskeder fra KFE til ugepakken: