Har du problemer med at skabe opmærksomhed om jeres elevråd? Har de andre elever ingen ide om hvad I laver?
Hvis du kan genkende det, så læs med her!

Kommuniker med din klasse

Før elevrådsmøderne skal du som elevrådsrepræsentant snakke med din klasse om, hvad der rør sig i klassen. Er der noget, som I er meget utilfredse med? Det kan også være, at du i dagsordenen til elevrådsmødet er blevet om at høre dine klasses holdning til en bestemt ting. Hvis I ikke kan blive enige om jeres holdning, så kan i stemme om det efter, at I har haft en god debat. Man kan selvfølgelig altid kræve elevråds-tid af sin lærer .