KFE holder mindst møder ét møde om måneden. Alle elevrådsrepræsentanter er velkomne til at komme til vores møder, dog kun med taleret. Hvis du har lyst til at deltage, kan du skrive til os for at få oplyst tid og sted.

Nedenfor kan du se møde referater fra vores seneste møder.